Registratieformulier

Informatie patiënttevredenheidsonderzoek

Inleiding

Huisartsenpraktijk Voerendaal vindt de kwaliteit van zorg die u ontvangt belangrijk.
Ook de ervaring van patiënten die zorg hebben ontvangen, willen we er graag bij betrekken om de kwaliteit te kunnen verbeteren.
De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de zorg te verbeteren.

Wie vult de vragenlijst in?

De vragenlijst is bestemd voor personen (kinderen en volwassenen) die contact hebben gehad met iemand werkzaam in de praktijk: dit kan zijn tijdens een consult / bezoek in de praktijk, een telefonisch consult of tijdens een huisbezoek, maar ook een e-consult.
Uw huisarts, de assistente, de medisch secretaresse of de praktijkondersteuner heeft u voor het onderzoek uitgenodigd na afloop van uw contact met de praktijk.

Deelname is anoniem en zonder gevolgen

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. De praktijk en uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Anonimiteit is hiermee gegarandeerd.

De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw behandeling of verzekering.

Invulinstructie digitale deelname patiënttevredenheidsonderzoek

U heeft aangegeven de vragenlijst digitaal te willen invullen.
Om het digitale patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen, doorloopt u de volgende stappen:

1. Vul de vragen zo volledig en eerlijk mogelijk in.

2. Druk op de knop “gereed”. Uw antwoorden worden vervolgens anoniem verzonden en u kunt het scherm sluiten.

Meer informatie

Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u zich wenden tot een van de praktijkassistentes.
Vragenlijst “Ervaringen met de zorg van de huisarts”

Bestemd voor personen (kinderen en volwassenen) die contact hebben gehad met de huisarts, de doktersassistente, de praktijkondersteuner of de medisch secretaresse

De vragen gaan over uw ervaringen met betrekking tot het laatste contact met uw huisarts. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wil invullen. Dit kost ongeveer 10 minuten. Er bestaan geen foute antwoorden. Bij twijfel kunt u het antwoord opgeven dat het dichtst in de buurt komt van uw ervaring.
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. De praktijk en uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord.

Wanneer u anoniem wilt blijven, kijk dan uit met het noemen van namen.
Let op: de opmerkingen die u geeft bij de open vragen worden letterlijk doorgegeven aan uw huisarts: wanneer u anoniem wil blijven, kijk dan uit met het noemen van namen!

De volgende vragen gaan over uw laatste contact met de HA/POH/DA/MS:

Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre u het ermee eens of oneens bent. Doe dit door het hokje aan te kruisen dat het meest van toepassing is. Als de uitspraak niet van toepassing is, kruis dan 'n.v.t.' aan.

Huisarts = HA
Praktijkondersteuner = POH
Doktersassistente = DA
Medisch Secretaresse = MS
Praktijkmanager = PM
Telefonisch contact met de praktijk:
Indien u de huisarts zelf aan de telefoon kreeg:
Het online account
De medisch secretaresse
De praktijkondersteuner
 
 
Achtergrondinformatie:
Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.