Registratieformulier

Meldingsformulier klacht - praktijk

Definitie klacht

Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid, ongenoegen of tekortkoming door of namens een patiënt aangaande de bereikbaarheid, de bejegening, de advisering, het medisch handelen en/of financiële zaken van de praktijk.

Een ketenzorg klacht dient een direct verband te houden met de inhoud of het proces van de geleverde ketenzorg zoals die is overeengekomen. Het betreft een schriftelijke uiting van een tekortkoming aangaande de bejegening van diëtisten, optometristen, podotherapeuten, pedicures, ketenzorg gerelateerde advisering of medisch handelen van huisartsen / praktijkmedewerkers en overige onderaannemers en/of financiële zaken van de zorggroep.

Een klacht kan worden ingediend door de patiënt of diens vertegenwoordiger , een medewerker (huisarts, doktersassistent(e), praktijkondersteuner etc.) of, in geval van chronische zorg, een onderaannemer (diëtisten, optometristen, podotherapeuten, pedicures enz.).
Gegevens klager
Kies datum
Beschrijving klacht
Kies datum
 

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.