Introductie

Welkom

Het online kwaliteitssysteem van eQuse is een webomgeving waarbinnen u de activiteiten en afspraken vastlegt die nodig zijn om de kwaliteit van uw dienstverlening te borgen en te verbeteren. Het kwaliteitssysteem bevat de instrumenten die u nodig heeft om het functioneren van uw onderneming en haar processen goed in beeld te brengen en de risico's op fouten in het proces te verminderen.

Om het gebruik van uw kwaliteitssysteem te optimaliseren heeft eQuse gewerkt aan een handleiding waarin alle mogelijkheden en handelingen binnen uw kwaliteitssysteem beschreven zijn. Deze handleiding kunt u per gewenste pagina opvragen door op de betreffende pagina op het symbool voor handleiding te klikken.

Disclaimer

eQuse B.V. de samensteller en uitgever van de informatie binnen de handleiding. eQuse B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Desalniettemin kan in de handleiding onjuiste en/of onvolledige informatie voorkomen.

Aansprakelijkheid

eQuse B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze handleiding gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Informatie gebruiken

eQuse B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van de handleiding. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze handleiding over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eQuse B.V.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via support@equse.nl.

Alle rechten zijn voorbehouden aan eQuse B.V.